Wzór korekta noty odsetkowej
  • Zapisy
  • 14 września 2021 10:25

Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować noty odsetkowe.. Na zakładce [Ogólne] wybieramy rodzaj dokumentu, kontrahenta, rodzaj odsetek (ustawowe od zaległości, od zaległości w transakcjach handlowych, podatkowe oraz indywidualne), datę dokumentu, formę płatności, termin płatności.. Rodzaj odsetek ustawia się domyślnie w zależności od rodzaju i .W przypadku gdy jeden kontrahent zalega z kilkoma płatnościami, istnieje możliwość wygenerowania zbiorczej noty odsetkowej.. ↓ Jump to Comments.Zobacz ta…

Regulamin | Kontakt