Kuratorium oświaty warszawa wzory dokumentów

Pobierz

77 4524 568 lub 572, 575 fax 77 4524 921 lub 417. e-mail: .. Dokumentacja nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (staż zakończony po 1.09.2018r.). Załącznik nr 3 …Kuratorium Oświaty w Opolu.. w artykułach eGospodarka.pl w poradach we …Śląska Kurator Oświaty zaprasza wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców na Mszę Świętą inaugurującą rok szkolny 2021/2022, którą 3 września 2021 r. o godz.Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 55/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r. dokonała oceny zgłoszeń oraz… Czytaj więcej o: …Kuratorium Oświaty w Toruniu.. ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.. ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.. DOC. Pobierz plik.Kuratorium Oświaty w Opolu.. centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 …Strona główna Kuratorium Oświaty w Warszawie Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. 77 4524 568 lub 572, 575 fax 77 4524 921 lub 417. e-mail: .. 107 Dokumenty należy złożyć do: 06.09.2021 Decyduje data: stempla …Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa Al.. nr 2 - …Strona główna Kuratorium Oświaty w Warszawie Kuratorium Oświaty w Warszawie Al.. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa tel.. PRZECHOWYWANA DOKUMENTACJA: • dokumentacja osobowa i płacowa • akta osobowe z lat 1946-98; listy …Organizator.. Województwo wypoczynku.. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów …Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy …Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą …Kuratorium Oświaty w Warszawie Aleje Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa Kancelaria pok..

centrala 22 551 24 00, faks 22 826 64 …Publikacja zawiera 414 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej sto-sowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych w oparciu o obowiązujące przepi-sy …Edukacji i Nauki.

Nr zgłoszenia.. adres …Kuratorium Oświaty w Opolu.. nr 1 - Wzór wniosku o przejęcie przez Kuratorium Oświaty w Warszawie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły.. ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.. Jerozolimskie 32 00-024 Warszawa tel.. W załączeniu: - Wzór wniosku organu prowadzącego; - Zestawienie szkół i SOSW zgłoszonych do udziału w programie wraz z Oświadczeniami; - Wzór …Analiza formalna wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.. Poszukiwana osoba do pracy w branży Administracja publiczna.. Pl. Teatralny 2, 87-100, Toruń.. dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie …Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) zaprasza uczniów i absolwentów dolnośląskich szkół do aplikowania o stypendia w XXI edycji Programu Stypendialnego "zDolny … 77 4524 568 lub 572, 575 fax 77 4524 921 lub 417. e-mail: .. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa …64.31 KB.. 4 sierpnia 2021.. Wzory Dokumentów AWANS ZAWODOWY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt