Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Pobierz

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym …Uzasadnienie wyroku WSA w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie ATM Rozrywka: Podstawa prawna: Art.Sąd odmówił przywrócenia stronie skarżącej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienie niekorzystnego dla niego wyroku.. Powódka złożyła więc wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, wskazując, iż bez swej winy nie dokonała w …Wniosek oskarżonego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku: Opis: Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony …Na gruncie niniejszej sprawy o zapłatę SA oddalił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku tego sądu …UWAGA!. Dość zawiły problem - przynajmniej dla mnie.. Z tej przyczyny, sąd …ATMGRUPA (ATG): Uzasadnienie wyroku WSA w sprawie o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przedłużenie koncesji na nadawanie ATM Rozrywka - raport …Zarówno strona niezadowolona z rozstrzygnięcia, jak i ta która nie rozumie powodów poczynionych przez sąd ustaleń, czy zapadłego rozstrzygnięcia - może zwrócić się do …Kiedy prawidłowo złożyć wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku?.

Jeżeli strona nie dokonała w …Równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności procesowej.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt