Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 2021

Pobierz

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.. +48 614 154 355 lub 883988843 plac Kosmowskiego 5 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcącego o profilu: Technikum: PRZYRODNICZYMUdostępniamy wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej.. od 31 lipca - do 4 sierpnia br. - termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikuWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ .. Do wniosku załączam ponadto*: .. września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późń.. szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 Szkoła w chmurze Projekt - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowegoWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej Technikum Nr 1 5 - LETNIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - LETNIE Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 3- LETNIE Technik logistyk wizażu i stylizacji - nowość Operator obrabiarek skrawających17 maja - 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00 - składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych wraz z dokumentami z wyjątkiem: szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego .Rok szkolny 2021/2022: Instrukcja elektronicznego składania dokumentów: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 1 - klasa sportowa: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 1: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 2: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 2 - klasa sportowa: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 3: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 4: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 5: Rok szkolny 2021/2022: Oświadczenie Nr 6: Rok szkolny 2021/2022: Potwierdzenie woli .WNIOSEK O PRZYJĘIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ rok szk..

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Jana Pawła II .. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późń.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch .9 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.. Od 31 lipca 2020 rokuWNIOSEK O PRZYJĘIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ rok szk.. Nazwa Szkoły.. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej I Liceum Ogólnokształcącego im.

Kandydat Informacje Zasady Do pobrania Harmonogram.. do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00.. Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość/powiat/województwo)Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku zakwalifikowania kandydata do szkoły będę zobowiązany(a) potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły w terminie podanym w harmonogramieRekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca.. Kandydat.. Od 26 czerwca 2020 roku.. W szczególności mam świadomość przysługujących komisji rekrutacyjnej rozpatrującej niniejszy wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.. Zasady.. * - w przypadku składania wniosku o przyjęcie do większej liczby szkół proszę o wskazanie kolejności wyboru szkół w porządkuWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których .niniejszy wniosek..

Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.

DANE OSOBOWE KANDYDATA imię drugie .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Proszę o przyjęcie mnie do*: Branżowej Szkoły I Stopnia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im.. do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 10 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą .wniosek uprawnień do potwierdzania okoliczności wskazanych w powyższych oświadczeniach.. Informacje.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br. - termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY Zespół Szkół Zawodowych im.. Mam świadomość, że brakWniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej Technikum Nr 1 5 - LETNIE IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4 - LETNIE Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 3- LETNIE Technik logistyk dietetyczne Operator obrabiarek skrawającychWzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej..

2020/2021 Ubiegam się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Technikum Hotelarsko - Gastronomicznego, ul. Zamkowa 6, 11-015 Olsztynek.

Proszę o przyjęcie dziecka wskazanego w tabeli I. niniejszego wniosku do szkoły tabela III.. DANE OSOBOWE KANDYDATA imię drugie imięWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA NAZWISKO I IMIĘ KANDYDATA .. Kandydat do szkoły ponadpodstawowej .. jest osobą niepełnosprawną i .. 4/28/2020 2:52:53 PM .ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNIE 62-240 Trzemeszno tel.. Jacka Kaczmarskiego, ul. Klikowicza 4, 11-015 Olsztynek.. Stanisława Staszica Barlewiczki 13, 82 - 400 Sztum ROK SZKOLNY 2021/2022 DANE OSOBOWE IMIĘ DRUGIE IMIĘ NAZWISKO PROSZĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ WPISZ TYP SZKOŁY (TECHNIKUM, BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA)WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 1.. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (271 kB) Wniosek dostępny jest również w sekcji DO POBRANIA.Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt