Deklaracja zgodności beton komórkowy

Pobierz

Certyfikat zakładu, instrukacja stosowania wyrobu oraz deklaracje właściwości użytkowych do pobrania w formie plików PDF.. KLASA GĘSTOŚCI 400.. Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 6.. Grubość spoiny: max.. Deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności (ARCHIWUM) ».. Deklaracja właściwości użytkowych 2,5/480.. Wyroby Betonowe - Kostki Brukowe i inne.. Cement specjalny.. Czas zachowania właściwości roboczych: do 2 godz. Wytrzymałość na ściskanie.. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu: Rodzaj: III-cd Deklaracja właściwości użytkowych (gęstość 450) Deklaracja zgodności WE zaprawa murarska do cienkich spoin.. Proporcje mieszania: od 5,75 litrów wody na 25 kg zaprawy.. Zdrowy materiał.. Deklaracje właściwości użytkowych.. Certyfikaty i deklaracje / pliki do pobrania.. Beton komórkowy 450.. Beton komórkowy 550/3,0.. Załącznik nr 1 do Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji CE.. Producent wyrobu budowlanego: .. beton komórkowy, beton szalowany, piaskowiec oraz jako tynk podkładowy pod tynki ozdobne i farby lub jako tynk naprawczy.. Izolacyjność termiczna.. Filmy instruktażowe.. Przeznaczony do nakładania ręcznego i mechanicznego.. Deklaracja właściwości użytkowych 3,5/600.. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji CE.. p. łytygipsowo-kartonowe a także beton, lekki beton, zawierające cement szpachle i zaprawy cementowe Disbocret, jastrychy cementowe i anhydrytowe..

Wyroby z betonu komórkowego.

BETON KOMÓRKOWY.. Ograniczenia : nie stosuje się do betonu komórkowego, spienionego, betonu o gęstości mniejszej niż 800 kg/m3., betonu żaroodpornego.i przeróbkę kruszyw; produkcję i sprzedaż kruszyw, betonu oraz klejów i zapraw budowlanych.. Wyroby z Betonu Komórkowego - Termobet.zaprawa cienkowarstwowa do betonu komÓrkowego i slikatÓw: 1) deklaracja wŁaŚciwoŚci uŻytkowych 05/cieŃ/2020 2) certyfikat zgodnoŚci 3) karta techniczna 4) karta charakterystyki; zaprawa posadzkowa: 1) deklaracja (dwu) 01/pos/2015 2) karta techniczna 3) karta charakterystyki 4) deklaracja (dwu) nr 04/pos/2017/2; beton konstrukcyjnyPoniżej znajdą Państwo materiały dotyczące naszych wyrobów w marce HUZAR: karty techniczne, atesty higieniczne i deklaracje właściwości użytkowych.. 3_obowiązuje od 17.10.2016; Deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 18.09.2018; Deklaracja właściwości użytkowych wyd.4 obowiązuje od 01.06.2017; Deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 25.02.2019Materiały ścienne - bloczki z betonu komórkowego.. Poniżej znajdą Państwo archiwalne materiały dotyczące naszej oferty produktowej.Oferujemy certyfikację zgodności Zakładowej Kontroli .. prefabrykowanych wyrobów z betonu lekkiego / autoklawizowanego betonu komórkowego według PN-EN 1168, PN-EN 12737, PN-EN ..

Gęstość betonu komórkowego.

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH.. Deklaracja właściwości użytkowych 4,5/680.. Wymiary bloczków wg oferty producenta.. Aby je pobrać proszę wybrać odpowiedni odnośnik.. przez Instytut Techniki udowlanej, Zakład .DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 2/2012/MK2 1.. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 23 .. Specyfikacja techniczna: PN-C-81906:2003 .. Ognioodporność.. Wszystkie materiały zostały przygotowane w formie plików PDF.. Producent wyrobu budowlanego: F.P.H.U.. Zakład Gorzkowice; Zakład Warszawa; Zakład Puławy; Zakład Lidzbark; Zakład Reda; Zakład Żelisławice; Zakład Kruki; Zakład Przysieczyn; Zakład Pisz; Zakład Leżajsk; Zakład Klucze; Zakład Jedlanka; Zakład Ludynia; Archiwum deklaracji silikaty; Archiwum deklaracji beton komórkowy; Poradnik; Sekcje dla specjalistów.. Izolacyjność akustyczna.. Budowa systemowa.Deklaracja Właściwości Użytkowych NR KG-ABK 4,0/700/4/2017 PDF Certyfikaty Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji - Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego PDFDEKLARACJE I CERTYFIKATY; DEKLARACJE I CERTYFIKATY..

Produkty z betonu komórkowego.

Certyfikat ISO 9001 ».. Wszystkie materiały zostały przygotowane w formie plików PDF.. Przejdź; Budynki z bloków wapienno-piaskowych Silka; Budynki z bloczków z betonu komórkowego YtongKRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI DZ 02/2013 1.. Odmiany lekkie od 350 kg/m3 - do 700 kg/m3 przeznaczone dla budownictwa niskoenergochonnego - pasywnego i energooszczędnego.. Produkty silikatowe.. Nabywcy z zagranicy Chorwacja Słowacja Czechy Szwecja Certyfikaty Deklaracja zgodności producenta - Deklaracja .DANE I PARAMETRY TECHNICZNE: Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC - otoczenie i podłoże.. Skład, wymagania i kryteria zgodności "Cechy charakterystyczne: stabilne parametry jakościowe; szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach) wysoka wytrzymałość normowa; wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia betonu; niska zawartość alkaliówWymagania: składniki betonu, właściwości mieszanki betonowej i betonu, ich weryfikacja, ograniczenia dotyczące składu, specyfikacja, dostawy, procedury kontroli produkcji, kryteria i ocena zgodności.. Nie stosować w strefie cokołowej.. ertyfikat Zgodności nr IT -1859/W wydany po raz pierwszy 20.11.2009r..

Beton komórkowy 550.

Instrukcje Stosowania ».. Arago Zbigniew Kostecki, 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 212 Zakład produkcyjny: 32-065 Krzeszowice, ul. Krakowska 212 2.. WytrzymałośćDeklaracje zgodności z PN-EN na elementy murowe z betonu komórkowego YTONG i elementów wapienno-piaskowych Silka, deklaracje właściwości użytkowychDeklaracje i certyfikaty; Instrukcje stosowania wyrobu i informacja o bezpieczeństwie; pixell - magazyn Xella; Biblioteki CAD; Filmy instruktażowe; BIM - modelowanie informacji o budynku; Dla dystrybutorów; Budynki referencyjne.. Producent wyrobu budowlanego: .. pełnej i z betonu komórkowego oraz w stropach ze zbrojonego betonu zwykłego i betonu komórkowego.. Obowiązuje od 31.05.2017 (PDF) ROK 2016beton komórkowy, kamień naturalny i .. Aby je pobrać proszę wybrać odpowiedni odnośnik.. Pióro-wpust - obowiązuje od 13.03.2020 (PDF) Płytki - obowiązuje od 13.03.2020 (PDF) Gładkie z uchwytem montażowym - obowiązuje od 13.03.2020 (PDF) ROK 2017. i deklaracje.. Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5.Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego / lekkiego / autoklawizowanego z betonu komórkowego ; EN 934-2:2001,EN 934-2:2001/A1:2005,EN 934-3:2003,EN 934-32003/AC:2005EN 934-4:2001; Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem, domieszki (do betonu, zapraw i zaczynu)0.1 Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym_wydana 2018-07-18 1 plik 436 pobrania DEKLARACJE I CERTYFIKATY, SOLBET Solec Kujawski (SS), 0.1 Zaprawa murarska do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie białym, Deklaracje właściwości użytkowych, Chemia budowlanaOgólne Warunki Sprzedaży BRUK-BET Sp.. Nazwa wyrobu budowlanego: ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA DO WEWNĄTRZ MK-1 3.. Tynk jest alternatywą dla wszystkich tynków .Deklaracja właściwości użytkowych_wyd.. Deklaracja właściwości użytkowych 3/540.. Wyroby z Betonu Komórkowego - Termalica.. Zakład Warszawa.beton komórkowy Termobet; DWU nr 56-BKTT-2019 - Bloczek TERMOBET 2,0-400; DWU nr 57-BKTT-2019 - Bloczek TERMOBET 2,5-500; DWU nr 58-BKTT-2019 - Bloczek TERMOBET 4,0-600Deklaracja właściwości użytkowych 2,0/420.. Ochrona danych osobowych ».. W zakresie nadzorowania i koordynowania działań związanych z wdrażaniem i utrzymywaniem w zgodności z wymaganiami systemu zarzadzania środowiskowego, a także za przedstawianie Zarządowi Spółki sprawozdań dot.. Zastosowane oznaczenia:DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 1/2012/MK1 1.. Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian.. 2 obowiązuje od 19.09.2014; Deklaracja właściwości użytkowych_wyd.. Poniżej znajdą Państwo archiwalne materiały dotyczące naszej oferty produktowej.CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI WYROBÓW Nazwa wyrobu / grupy wyrobów Program certyfikacji Norma / dokument normatywny ICS Betony i wyroby betonowe PC-CTB-01 PN-EN 206+A1:2016-12 91.100 Wersja strony: A ICS - International Classification for Standards (Międzynarodowa Klasyfikacja Norm)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt