Rezygnacja ze studiów ug wydział zarządzania

Pobierz

Studia I stopnia.. Rekrutacja.. 2.Dziekanat‧Studia‧Rozkład zajęć‧Strefa pracownika‧Egzaminy dyplomowe‧OprogramowanieStrona główna / Studenci / Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie / Studiowanie na UG / Przepisy i dokumenty / Wzory podań.Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański.. ECTS z oferty Wydziału Zarządzania.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 11 ust.. Studia II stopnia.. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy Pobierz (83 KB) 10.OŚWIADCZENIE rezygnacja ze studiów: 28.5 KB: OŚWIADCZENIE zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania: 16.02 KB: PODANIE o dokonanie zmiany danych osobowych: 34.5 KB: PODANIE o przedłużenie sesji: 41 KB: PODANIE o przeniesienie terminu realizacji praktyk: 16.23 KB: PODANIE o przepisanie oceny: 17.83 KB: PODANIE o urlop dziekański: 35 KB: POROZUMIENIE MOST: 161 KBo wznowienie studiów: o wznowienie studiów: 14: o udzielenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów: o udzielenie zgody na studiowanie według indywidualnej organizacji studiów: 15: REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA: REZYGNACJA ZE STUDIÓW na WPiA: 16: o wydanie odpisu dyplomu/suplementu w języku obcymWydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.. REZYGNACJA ZE STUDIÓW z WPiA.. Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański.. Władze; O wydziale; Katedry; Dziekanat; Pracownicy; Adresy i telefony; Wydział na mapie; Wolne miejsca pracy; Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości; Archiwum Rady Wydziału; Zarządzenia Dziekana; Oferta dydaktyczna; Struktura organizacyjna; Programy studiów; Wydarzenia; Mapa strony; Wybory 2020; Studia..

Oświadczenie rezygnacja ze studiów Pobierz (32 KB) 5.

Wniosek o powtarzanie przedmiotu - studia wojskowe Pobierz (53 KB) 7. : + 48 58 523 20 27. , którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2019 r. zawierali umowy wedlug wzorów umów pomiędzy Studentem a Uczelnią, stanowiących załączniki do uchwały nr 64/14 Senatu UG z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat ze zmianami.W programie stacjonarnych studiów licencjackich na VI semestrze specjalności Inwestycje i Nieruchomości, wszyscy studenci są zobowiązani do realizacji Wykładu Ogólnouczelnianego za 2 p. ECTS..

Wniosek o wznowienie studiów Pobierz (86 KB) 9.

W programie studiów na kierunku Zarządzanie wykorzystuje się wyniki najnowszych badań naukowych z dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.Wydział.. Prodziekan.. Studia III stopnia.. Informuję, że z dniem.. rezygnuję ze studiów na Wydziale Prawa i Administracji na kierunku .. (Wydział, kierunek i rok studiów) OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI ZE STUDIÓW Niniejszym oświadczam, iż z dniem .r.. rezygnuję ze studiów na kierunku .. na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Gdańskim.. Deklaracja wyboru specjalności Pobierz (187 KB) 8.. Wita Stwosza 59 80-308 Gdańsk.. Wniosek o powtarzanie przedmiotu Pobierz (40 KB) 6.. Szanowny Pan.. 2 i 3, dziekan może wyznaczyć na promotora studenta: 1) w przypadku pracy magisterskiej - osobę posiadającą stopień naukowy doktora lub specjalistę-praktyka; 2) w przypadku pracy licencjackiej - specjalistę-praktyka.. Formularz uwag o jakości kształceniaWydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.. Formularz podania znajduje się na stronie WebDziekanat pod nazwą "Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji".oŚwiadczenie o rezygnacji ze studiÓw Niniejszym oświadczam, iż z dniem .r.. rezygnuję ze studiów na kierunku .. na Wydziale Filologicznym w Uniwersytecie Gdańskim.studia stacjonarne.. Wydział Prawa i Administracji UG..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt