Notatka z obserwacji lekcji

Pobierz

Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Z arkuszem obserwacji nauczyciel zostaje zapoznany w trakcie rozmowy przedhospitacyjnej.. yły to najczęściej obserwacje wykonywane przez dyrektora szkoły, ewentualnie (co dużo, dużo rzadziej się zdarzało) obserwacje tzw. lekcji otwartych, na które zapraszają nauczyciele, aby pokazać swoją lekcję, z której są dumni.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: 1. ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę 2. stanowią dokumentację spostrzeżeń 3. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych .prawidłowy przebieg lekcji.. Data Przedmiot: Klasa: Imię i nazwisko prowadzącego: Imię i nazwisko hospitującego: Cel hospitacji: Organizacja zajęć dydaktycznych 1.. Jednym z wymagań związanych ze zdobywaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczycieli jest.. Arkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów.. jakie było tempo lekcji?Arkusz obserwacji lekcji Strona 1 z 6 ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI - OBSERWACJA DIAGNOZUJĄCA Data Nazwisko i imię nauczyciela Klasa Przedmiot Nazwisko i imię prowadzącego obserwację Funkcja Temat lekcji Zagadnienia podlegające obserwacji 1. wiedzę umożliwiającą realizację nowego tematu.II Obserwacja klasy Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach, szybko i sprawnie wykonywali polecenia nauczyciela..

Arkusz obserwacji lekcji.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.Lekcję należy jednak opisywać z perspektywy ucznia, w kontekście działań nauczyciela, który buduje sytuacje dydaktyczne .. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Arkusz przed obserwacją 2.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies.. Obejmuje omówienie planowania, prowadzenia i dokumentowania obserwacji.. Nauczy się lub posłucha kilku tematycznych piosenek oraz pozna lub utrwali słownictwo w języku obcym.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Współpracuje z grupą i realizuje zadania przy wsparciu kolegów i nauczyciela : 2.. Zobacz politykę cookies.Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.Uniwersalny arkusz obserwacji lekcji.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę..

Arkusz obserwacji lekcji 3.

Mogielnica.. Potworów .. Nauczyciel realizuje sztywno z góry założony plan lekcji, wprowadza modyfikacje reagując na zachowanie uczniów, dostosowując się do czasu pozostałego do dyspozycji.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.. III Stosowane metody: działań praktycznych, elementy metody problemowej, elementy heurezy.Sprawozdanie z obserwacji wstępnej przeprowadzonej w grupie mieszanej przedszkolnej.. Z zegarkiem w ręku koleżanka obserwowała poszczególne etapy lekcji.Przez całą podstawówkę, gimnazjum i liceum moje zeszyty były ładne, tematy i daty podkreślone świecącymi kolorami, a notatki kompletne.. Stopień przygotowania nauczyciela do lekcji jest: wysoki, przeciętny, niski 6.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. Notatki do przedmiotu historia i społeczeństwo.. Etap pierwszy: Planowanie Obserwacji lekcji dokonuje zwykle jeden z nauczycieli na prośbę innego nauczyciela, który decyduje się doskonalić swój warsztat pracy..

Temat lekcji: 2.

Plany rozwoju zawodowego.. Temat: Jak przygotować iwypełnić arkusz obserwacji lekcji?. Uważnie słucha poleceń nauczyciela : 5.. Kościan.. Kompletne, bo dyktowane przez nauczycieli.. Na studiach sytuacja się komplikuje.Przeprowadzi wspólnie z rodzicem proste eksperymenty.. Czytaj Więcej o: Powtarzamy przed sprawdzianem "Środowisko przyrodnicze Polski"-2.. Czy utrzymywany jest kontakt z uczniem, podtrzymywanie zainteresowanie tematem?. Jest ona jednym z elementów wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciela.. OKO zakłada dobrowolność.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.. Notatki z wosu dla liceum - zakres rozszerzony.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.. Czy nauczyciel odnosi się do ucznia życzliwie i z szacunkiem?. Powtarzamy przed sprawdzianem "Środowisko przyrodnicze Polski"-2.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą jego zajęć..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

Jest biernym uczestnikiem zajęć i nie przeszkadza i ich prowadzeniu : 3.. Czy ocenianie było zgodne z WSO?. Leokadiów1.. Arkusz hospitacji nauczyciela stażysty, Beaty Przybysz dziennki zajęć lekcyjnych wzór - moja strona 3: Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych ks. a4/40 k. i/5.Notatka z obserwacji wspierającej - grupa pomarańczowa: "Koleżanka przeprowadziła na prowadzonej przeze mnie lekcji obserwację wspierającą.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.Styl prowadzenia lekcji ma charakter: oryginalny, odtwórczy, typowy 5.. W sprawach nieuregulowanych procedurą ostateczną decyzję podejmuje dyrektor .Notatki z lekcji to narzędzie edukacyjne składające się wszechstronnego generatora testów, bloga, prezentacji, wykładów, ćwiczeń i gier, panelu statystyk wejść, dziennika on-line ze statystykami wyników.. Poprosiłam, by zwróciła uwagę na prawidłowe wykorzystanie przeze mnie i przez uczniów czasu na lekcji.. Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Sprawdzamy swoją wiedzę .Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Obszary obserwacji: Kryteria : Praca podczas lekcji: 1.. Blogi prowadzone na notatkizlekcji.pl tworzone są przez nauczycieli oraz lektorów i zawierają treści zgodne z programami nauczania na różnych poziomach i szczeblach edukacji.Notatki z historii dla liceum - zakres rozszerzony.. XVI.Dokumentacja obserwacji ma charakter służbowy i jest przechowywana przez dyrektora szkoły.. Notatki z wosu dla liceum - zakres podstawowy.. Warto zanotować, co zasługuje na uwagę, co możemy wykorzystać na własnych lekcjach, co nam się podobało.lekcji?. Cele lekcji: 3.Koleżeńska obserwacja lekcji przebiega według trzech etapów.. Czy na lekcji utrzymywana jest dyscyplina uczniów?. Opublikowano: 17 stycznia 2017 roku .. A jeśli z jakiegoś powodu nie było mnie na lekcji, łatwo mogłam to uzupełnić odpisując od kogoś z klasy.. Będzie miało również możliwość stworzenia prac plastycznych, rozwiązywania łamigłówek i quizów tematycznych związanych z obserwacjami pogodowymi.Notatki z lekcji.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w odniesieniu do zaplanowanychPracując wiele lat w szkole wielokrotnie spotykałam się z pojęciem obserwacji lekcji.. Nie włącza się w realizację zadań, przeszkadza innym w pracy : 4.. Może zdarzyć się również, że lekcję obserwuje kilka osób.. Skocz do góry strony.. Sposób wykonywania zadań w grupach i prezentacja efektów pracy zespołowej świadczy o wdrożeniu klasy do tej formy pracy na lekcji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt