Wzory dokumentów do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Pobierz

Wiem, żeZamknij Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.. z 2017 r., poz. 1587).. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Załączniki Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Leśnych w Zagnańsku Data: 2020-07-06, rozmiar: 87 KB Wzór oświadczenia na potrzeby konkursu ZSL w Zagnańsku - osoba niebędąca nauczycielem Data: 2020-07-06, rozmiar: 90 KB Wzór oświadczenia na potrzeby konkursu ZSL w Zagnańsku - nauczyciel Data: 2020-07-06, rozmiar: 111 .1. .. Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i tryb pracy komisji konkursowej.. Przystępując do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły należy przede wszystkim szczegółowo zapoznać się z aktualnym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie wymagań stawianym osobom zajmującym stanowiska oraz z rozporządzeniem w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz trybu pracy komisji konkursowej.Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola) Mimo trwającego stanu epidemii ponownie mogą być organizowane konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola).. Poznaj zasady organizowania oraz przebieg konkursu na dyrektora szkoły, a także dobre praktyki postępowania konkursowego.Do CV dołącz list motywacyjny na stanowisko dyrektora szkoły Nie traktuj go jako kolejnego papierka, który trzeba złożyć, by formalnościom stało się zadość..

Jak się przygotować do konkursu i wygrać.

Przydatne materiały: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 832).Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu.. Przygotowanie ogłoszenia o konkursie -wzór zarządzenia/uchwały zarządu .Wzory dokumentów.. akt: II SA/Bk 709/14), po rozpoznaniu skargi na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, stwierdził nieważność zaskarżonego zarządzenia.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny (takim organem jest kurator oświaty) zgłosił umotywowane zastrzeżenie w ciągu 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U..

Przystąpiła ona do konkursu, drugą kandydatką była Joanna C.

Są to zarówno dokumenty przygotowane przez autorów jak też urzędowe w dogodnych formatach: do wypełnienia lub obliczeń.. Podstawową zasadą porozumiewania się w zespole jest dialog.. Aktualności.. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły.. Kazimierza Rasławskiego w Borzechowie.. Poznaj zasady organizowania oraz przebieg konkursu na dyrektora szkoły, a także dobre praktyki postępowania konkursowego.Pytanie: Nauczycielka od 10 lat pełni funkcję dyrektora.. Prawo.pl.. - jej zastępczyni.Koncepcja pracy szkoły kandydata na dyrektora - co powinna zawierać Agnieszka Kosiarz Specjalista z zakresu prawa oświatowego, ma wieloletnie doświadczenie na stanowisku specjalisty w MEN oraz inspektora w Wydziale Oświaty i WychowaniaMimo trwającego stanu epidemii ponownie mogą być organizowane konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (przedszkola).. Aby wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły, należy przygotować koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz wymagane przepisami prawa dokumenty.. Dz.U.2004 .Zwrot oryginałów dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły zgłaszających się do konkursu może nastąpić po zakończeniu postępowania konkursowego i objęciu przez wybranego kandydata stanowiska dyrektora..

Wzory dokumentów.

25.11.2014 r. otrzymałam wyróżniającą ocenę pracy.. Wzory pism i umów, będące nieocenioną pomocą w przygotowaniu własnego dokumentu.. Przygotowanie konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, placówki oświatowej.. Podejmując tak ważną decyzję jaką jest przystąpienie do konkursu na stanowisko dyrektora mam pełną świadomość ponoszenia odpowiedzialności za całokształt placówki.. z 2010 r. nr 60, poz. 373)Pytanie: Czy organ prowadzący jest zobowiązany do ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, czy też może przedłużyć kadencję na kolejne 5 lat bez konkursu obecnemu dyrektorowi, ..

Do konkursu trzeba się odpowiednio ...

Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.. Jestem nauczycielem historii z 25 letnim stażem pracy pedagogicznej, pracującym obecnie na stanowisku dyrektora w XLIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.Zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.. Liczba osób: Cena: Dane uczestników kursu: Dane zgłaszającego: Dane do faktury (nabywca/płatnik/urzšd): Dane do faktury (odbiorca/placówka): Dodatkowe informacje:przypadki powierzania stanowiska dyrektora w trybie konkursowym i pozakonkursowym- wzory dokumentów, dokumentacja archiwalna po przeprowadzonym konkursie.. Wzory pism i umów, będące nieocenioną pomocą w przygotowaniu własnego dokumentu.. UZASADNIENIE PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA Nazywam się Janusz Sapiński.. Decyzję o przystąpieniu do konkursu uzasadniam tym, że: - ze Szkołą Podstawową w Borzechowie związana jestem od 1978 roku, kiedy to podjęłam w niej pierwszą pracę zawodową i pracuję do dziś;do sukcesów szkoły i zadowolenia klienta, jakim jest uczeń i rodzic.. Są to zarówno dokumenty przygotowane przez autorów jak też urzędowe w dogodnych formatach: do wypełnienia lub obliczeń.. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora .Dobra koncepcja rozwoju kluczem do zdobycia stanowiska dyrektora szkoły.. Nie została jednak dopuszczona do drugiego etapu konkursu, ponieważ przedstawicielka organu sprawującego nadzór pedagogiczny stwierdziła, że dokumentacja nie zawiera zaświadczenia o posiadanych kwalifikacjach pedagogicznych.zna wymagane do konkursu dokumenty; skonstruuje wymagane do konkursu dokumenty; skonstruuje koncepcje rozwoju szkoły lub placówki; zna i potrafi odpowiedzieć na przykładowe zestawy pytań konkursowych od grup osób wchodzących w skład komisji konkursowej (pytania zebrane od dyrektorów, którzy uczestniczyli w konkursach w ostatnich 3 .Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły .. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) nie przewidują składania wraz z dokumentacją "oświadczeń .A dotyczy konkursu na dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku, ogłoszonego w 2013 roku przez burmistrza Marka M.. Konkurs miał związek z upływem kadencji dotychczasowej dyrektorki Bogumiły W., która jest radną powiatu.. Lokalizacja: mazowieckie, Warszawa.. Ta sfera działalności dyrektora szkoły jest niezwykle ważna, stąd niezwykle istotne jest kształcenie umiejętności werbalnych, komunikacyjnych, wrażliwości i empatii.także za pełnienie obowiązków dyrektora szkoły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt