Umowa najmu przyczepy lawety

Pobierz

Po zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni spisywana jest umowa najmu na podstawie dwóch dokumentów ze zdjęciem oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu ciągnącego.. Minimalny wiek Najemcy, prawo jazdy, dokumenty do podpisania umowy najmu 2.1 Minimalny wiek Najemcy i Kierowcy to 28 lat.JAK WYPOŻYCZYĆ PRZYCZEPĘ, LAWETĘ I AUTO-LAWETĘ ?. Pkt.. (32)6110779, +48 668 182 823 NIP: 628-167-61-22, Agnieszka Mucha- właścicielka zwana dalej Wynajmującym A 2.- zawrzeć (podpisać) niniejszą umowę wynajmu, 3.. Wyposażona zgodnie z wymaganiami ruchu drogowego, w pełnie sprawna pozbawiona wad.1.. wzór umowy można wydrukować i dostarczyć do naszego biura !. Regulamin stosuje się doPkt.. 3.Umowa najmu lawet i przyczep Zawarta pomi~dzy Markiem Dctbrowskim ul. Walczaka 25,66-400 Gorzow Wlkp.. W przypadku rozbieżności zapisów pomiędzy Regulaminem a Umową obowiązują postanowienia Umowy wynajmu.. Najkrótszym okresem wypożyczenia jest jedna doba.Przyczepa Laweta 380x180 przyczepka NEPTUN 750DMC Raty Dostawa 150zł Przyczepy i Pojazdy użytkowe » Przyczepy towarowe 6 999 złWynajem Laweta najnowsze ogłoszenia na OLX.pl.. Rok produkcji: 2018. pkt 3.. 5 Kupujący oświadcza, że stan techniczny przyczepy jest mu znany.W przypadku wynajmu w/w pojazdu wraz z urządzeniem VIATOLL, wynajmujący zobowiązuje się do pokrycia opłat dla pojazdów auto laweta + laweta poruszających się po drogach zarządzających przez GDDKiA, wynikających z użytkowania w/w urządzenia w czasie trwania umowy wynajmu.W trakcie trwania Umowy Najmu Przyczepy Najemca zobowiązuje się do: 1..

3.Umowa wypożyczenia / najmu przyczepy.

Wynajmujący, wynajmuje Najemcy, przyczepę określoną umowie najmu.. Umowa najmu Autolawet (pdf format) Umowa Najmu lawet i przyczep (pdf format) 695 337 812Wynajem Lawety 5m DMC 2500 TRANSPORT Usługa dotyczy wynajmu lawety (przyczepy) na okres 1 doby (24h).. Wyrażam zgodę na używanie przez Grupę OLX sp.. Nie dokonywania żadnych zmian, przeróbek oraz samodzielnych napraw w .Warunki używania przyczepy: §1.. 4.W przypadku przekroczenia okresu najmu oraz nieprzedłużenia umowy w określonym terminie (pkt 3), Wynajmujący nalicza Najemcy karę w wysokości 400,00 zł netto za każdą rozpoczęta dobę.Zapraszamy wypożyczalnia przyczep RENTme, Cennik aktualny od 01.01.2020 do 31.12.2020.. 1 powyżej, bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.. Do tego celu posłuży Ci Umowa wypożyczenia przyczepy przygotowana dla Najemcy, który prowadzi działalność gospodarczą.Wypełnioną oraz podpisaną umowę należy sporządzić w dwóch jednakowych .Ogólne warunki najmu Umowy najmu autolawet, lawet i przyczep dostepne w formacie pdf do druku.. Ceny wynajmu do 24h - 30 zł , do 3 dni 27 zł/doba, do 7 dni 24 zł/doba, do 14 dni 22 zł/doba , do 30 dni 18 zł doba `DMC - 500 kg.Przedłużenie okresu najmu Pojazdu następuje na podstawie stawek dobowych jak w dniu zawarcia niniejszej umowy..

§2.stanowi ponadto element umowy najmu.

Stronami umowy najmu samochodu są:g) Najemca przyjmuje do wiadomości, że przyczepy nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia OC i NW.. Magma Agnieszka Mucha Ul. Zabór / Zielona Góra Odbiór osobisty z siedziby firmy.Przedłużenie okresu najmu Pojazdu następuje na podstawie stawek dobowych jak w dniu zawarcia niniejszej umowy.. W przypadku zniszczenia przyczepy/lawety na skutek niewłaściwego użytkowania, wypadku drogowego, w ponad 50% wartości nowej przyczepy w dniu oddania, Najemca zobowiązuje się do zwrotu 100% równowartości nowejzlotych) dla przyczep skrzyniowych lub 3.000 zl (såownie: trzy tysiQce zlotych) w przypadku opóžnienia zwrotu lawety.. W przypadku cudzoziemców dodatkowo paszport oraz karta pobytu.. Najemcy nie wolno podnajmować, użyczać czy oddawać innym osobom do korzystania z lawety (autolawety)/przyczepy o którym mowa w § 1 ust.. PRZYCZEPA CIĘŻAROWA - LAWETA "NIEWIADÓW" - FZ99765.. VIN: SWH2M0070GH070953 .. pojazdów specjalnych oraz przyczep i lawet zwanych dalej pojazdem.. PRZEDMIOT UMOWY NAJMU: ( zaznaczyć X ) […] AUTO LAWETA IVECO DAILY 35C15 NR REJESTRACYJNY RT36474 NUMER VIN: ZCFC635A9F5013090 […] LAWETA TEMA MODEL 2 NR..

przyczepy motocyklowe czy podłodziowe.

DANE TECHNICZNE: Przewóz pojazdów: laweta długa, trzyosiowa.. Miejsce odbioru oraz zwrotu przyczepy : Katowice, ul. Gliwicka ( zwany dalej Wynajmującym ),REGULAMIN WYPOŻYCZALNI, UMOWA NAJMU.. z o.o. środków komunikacji elektronicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu przesyłania mi informacji handlowych oraz prowadzenia marketingu (np. newsletter, wiadomości SMS) przez Grupę OLX sp.. §5 Wydanie Przedmiotu Najmu nastepuje na terenie WypoŽyczalni Przyczep z chwilq podpisania umowy.Szczegółowe warunki i zasady wynajmu przyczepy/lawety oraz urządzeń technicznych, obowiązki i prawa stron, zobowiązania i odpowiedzialność Najemcy oraz inne postanowienia określa regulamin wynajmu i cennik stanowiący załącznik do niniejszej umowy i jej integralną część.. §5Regulamin wypożyczalni przyczep 1.. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy Najmu powinny być składane przez Najemcę w terminie 7 dni od dnia upływu okresu najmu.. Pomiędzy: Firmą Gabi, Gabriela Małecka, tel.. W przypadku przekroczenia okresu najmu oraz nie przedłużenia umowy w określonym terminie (pkt 3), Wynajmujący nalicza Najemcy karę w wysokości 400,00 zł netto za każdą rozpoczęta dobę.. NASZE POJAZDY.. Umowa najmu przyczepy plik PDF Pobierz umowę wynajmu przyczepyRegulamin stosuje się do wszystkich umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej..

)Przedmiot umowy stanowi własność Wynajmującego.

Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy najmu jako załącznik.. W okresie wynajmu Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wypożyczoną przyczepę lub lawetę, zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia przyczepy pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej kradzieżą.. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania danych osobowych będących własnością Najemcy organom państwowym oraz firmom ubezpieczeniowym na ich żądanie, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.. Przyczepka jednoosiowa wymiary skrzyni ładunkowej 230 cm x 130 cm, wysokość przestrzeni ładunkowej 117 cm.. Dopuszczalna ładowność: 2540 kg.§§1.. Wymiary: długość najazdów 5,00 m / szerokość 2,00 m 2500 DMC / ładowność 1900 kg - komplet pasów transportowych - wyciągarka - koło zapasowe CENA 80 zł/doba Lokalizacja: Tarnawa gm.. dnia .. .Najemca przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż przyczepa stanowiąca przedmiot umowy najmu nie posiada ubezpieczenia AC.. Przedmiotem wynajmu jest przyczepa- przyczepa lekka, laweta samochodowa.. WARUNKI UŻYWANIA PRZYCZEPY - Wynajęta przyczepa nie może być używana: a) osobie inną niż najemca o ile osoba ta nie była wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego przez wpisanie w przeznaczonym w tym celu miejscu na pierwszej stronie umowy najmu.. osobisty nr .. wyd.. Pomiędzy: 1.. Kiedy posiadasz w swoim asortymencie do wypożyczenia przyczepy - nie zapomnij sporządzić odpowiedniego dokumentu najmu.. )Przedmiot umowy objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem typu OC.Umowa wynajmu autolawety nr ……./……… Umowa zawarta w Trzebini, dnia ………………….. Korzystania z przyczepy zgodnie z jej przeznaczeniem i wła ściwo ściami ( nie przekracza ć dopuszczalnej ładowno ści wpisanej w dowodzie najmowanej przyczepy ).. z o.o., podmioty powiązane i partnerów biznesowych.Umowa Najmu przyczepy kempingowej Umowa zostaje zawarta w dniu .. Każda reklamacja Najemcy powinna zawierać co najmniej: dane Najemcy, dane Umowy najmu i wynajętej Przyczepy, przyczynę reklamacji, opis okoliczności uzasadniających reklamacje oraz zadanie Najemcy.. )Przedmiotem umowy najmu jest objęte wyposażenie dodatkowe( np. koło zapasowe, plandeka, pasy mocujące) oraz dokumenty (dowód rejestracyjny, polisa OC).. Najemca wypożycza samochód ciężarowy - autolawetę marki Fiat Ducato, numerZ naszym sprzętem możliwe jest przewiezienie dosłownie wszystkiego - posiadamy m. in.. Długa 39, 32-540 Trzebinia Tel.. Osoba ta powinna posiadać ważne Prawo Jazdy.UMOWA NAJMU POJAZDU NR .. I. Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać- podpisując własnoręcznie umowę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt