Urząd skarbowy druki do pobrania zaświadczenie o niezaleganiu

Pobierz

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla podatników prowadzących działalność gospodarczą (link otwiera nowe okno) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf ( 49 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 381 KB) Wniosek wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia (plik doc 107 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu .doc ( 68 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia PCC.doc ( 41 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku.doc ( 44 KB )Zaświadczenia.. Wniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem zaświadczenia o niezaleganiu/stanie zaległości.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaleglości - osoba prawna.pdf ( 119 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu jako podatnik VAT czynny lub VAT zwolniony.pdf ( 215 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 381 KB) Wniosek wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia (plik doc 107 KB)Wniosek o niezaleganiu w podatkach (plik pdf 80 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia (w tym o dochodach) (plik pdf 130 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w CRP KEP (plik pdf 208 KB) Wniosek o wydanie kopii zeznania podatkowego (plik pdf 188 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od spadków i darowizn (plik pdf .Pliki do pobrania..

Pliki do pobrania.

docx (56KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia - spadki (link otwiera dokument w nowym oknie).. Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (plik pdf 173 KB).Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości (link otwiera dokument w nowym oknie) pdf 363 KB.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu (plik pdf 505 KB) Wniosek o ulgę w spłacie (plik pdf 202 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (działalność) (plik pdf 256 KB) Oświadczenie o pomocy publicznej (plik pdf 208 KB) Oświadczenie o stanie majątkowym (bez działalności) (plik pdf 306 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (link otwiera nowe okno w innym serwisie).. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf 381 KB) Wniosek wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku / darowizny / nieodpłatnego zniesienia współwłasności / zasiedzenia (plik doc 107 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu .Pliki do pobrania.. Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.doc ( 117 KB ) ..

Sprawę można załatwić online w ciągu 7 dni.Pliki do pobrania.

Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu-zaleganiu_osoba fizyczna PDF (77 KB) .. Jeden egzemplarz tego zestawienia przekazuje właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie (ust.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu/do świadczeń rodzinnych i innych (link otwiera dokument w nowym oknie) pdf 210.Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach (643 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (402 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis przez Zakład Pracy Chronionej (ZPChr) (304 KB) Wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do CRK załącznik nr 2 (214 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu.pdf ( 110 KB ) Wniosek o zaświadczenie vat czynny lub zwolniony.pdf ( 121 KB ) Wniosek o certyfikat rezydencji.pdf ( 108 KB )Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach online - e-usługa na Biznes.gov.pl.. Wniosek o zwolnienie z egzekucji składnika majątkowego zobowiązanego tj. świadczenia wychowawczego (program "Rodzina 500 Plus").pdf ( 144 KB )Podanie o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.pdf ( 83 KB ) Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu - wniosek wspólny - wyszukiwalny.pdf ( 53 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajacego zaległość (link otwiera dokument w nowym oknie) ..

Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebujesz zgody tego przedsiębiorcy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 190 KB ) Wniosek o wydanie wypisu lub zaświadczenia z rejestru zastawów skarbowych.pdf ( 78 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości obrotu/dochodu.pdf ( 34 KB )Pliki do pobrania.. Możesz też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy.. Do pobrania: pdfWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik doc 447 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek (plik doc 437 KB)Druki do pobrania.. Informacje o publikacji dokumentu Data utworzenia: 06.01.2021Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (link otwiera dokument w nowym oknie) .doc (87 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn (link otwiera dokument w nowym oknie) .doc (32 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości(plik pdf 111 KB)..

Zachęcamy do korzystania z e-usługi dostępnej na portalu Biznes.gov.pl - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

F-126/1.pdf ( 137 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.. Zestawienie, o którym mowa w ust.. Oświadczenie o sytuacji majątkowej osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.. Źródło: Urząd Skarbowy w Lubinie.. Formularz o tłumacza w urzędzie skarbowym.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.. Formularz o tłumacza w izbie skarbowej.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (link otwiera nowe okno w innym serwisie).. Źródło: Urząd Skarbowy w Wadowicach.. Pliki do pobrania.. Formularz o tłumacza w izbie skarbowej.doc ( 35 KB ) Zgłoszenie chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza.Pliki do pobrania Urzędu Skarbowego w Wadowicach.. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach można także pobrać na stronach urzędów lub otrzymać bezpośrednio w urzędzie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt